حرف آخر

بار عشقت رو دلم سنگینه
تو رو از حافظه پاکت می کنم
نمی تونم بگذرم از بودنت
کنج قلبم تورو خاکت می کنم
تو برای من زیادی خوبی
آرزوی تو برای من بسه
حرف آخرم رو اول می زنم
دست تو به دست من نمی رسه
زندگیتو پای من حروم نکن
من تو رو اسیر فردا می کنم
شاه تو من نیستم عشقم خودم
مرد رویاییتو پیدا می کنم
ای تموم خاطرات خوب من
تو رو از خاطره هام خط می زنم
نگران قلب من نباش گلم
برو از یاد تو من دل می کنم
اشکاتو بدرقه ی راهم کن
جاده ی جدا شدن دلگیره
تو بدون من شکوفا میشی
قلب من بدون تو می میره
تو برای من زیادی خوبی
آرزوی تو برای من بسه
حرف آخرم همینه خوب من
دست تو به دست من نمی رسه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: