اتاق سرد

 

من یک اتاق سردم 

کسی نمونده باهام . . .

کابوس من همینه

که بشکنم تو رویام. . .

کجا رفتن رفیقام

که اینجوری غریبم . . .

بغض غرورم شکست

با بی کسی رفیقم . . .

بگو شاید بدونم

کجای کارخرابه . . .

که میرسم به بن بست  . . .

راه جلوم سرابه . . .

بگو تو این زمونه . . .

عشقی بازم می مونه . . .

ترانه هام عزیزم . . .

بی هم نفس می خونه . . .

من که تو غم ها غرقم

نمونده دیگه دردی . . .

رفیق غصه هامن

ترانه های سردی . . .

من یک اتاق سردم

کسی نمونده با هام . . .

کابوس من همینه

که بشکنم تو رویام . . .

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/37337کپی شد!
1022
۵۶