….

همای سعادت

پرستوی مهاجر شده اسیر رویا پرنده خیالم نگیر بونه فردا.کبوتر سعادت نشسته روی شونت همای قصه ها هم یه روز میاد به خونت.سیمرغ نامیرا هم بهونتو می گیره شاهین عاشقی هم از عشق تو می میره.طاووس بیشه عشق فدای تار مویت ققنوس عاشقی هم نشسته رو برویت.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/37165کپی شد!
819
۴