…..

فرجام عشق

زنجیر قلبم آهسته پوسید روح امیدم پیوسته خوابید.چشای خیسم رندانه خندید دستای  سردم دزدانه لرزید.قلب شکستم خوابیده انگار نور امیدم تابیده اینبار.آغوش گرمم خشکیده بسیار فرجام عشقم خدانگهدار.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/33580کپی شد!
884
۱۱