حالم خیلی بـــــــده

 

دوران سرد کودکیم نشد که بچگی کنم

 

همیشه تو فکر تواَم،نشد که زندگی کنم

 

تکرارِ این ترانه هام بانی شونم فقط تویی

 

تو خلوت ثانیه هام ،داری تو تنها می دویی

 

چه زود توی خاطره هات برای تو کهنه شدم

 

از همه چیم بریدمو، زندونی ِ خونه شدم

 

ازآینه بــــَدم میاد ؛ حالم دیگه خیلی بـــــَده

 

دارم بی تو تباه میشم؛بـَسه منوعذاب نـَده

 

انگشت نمای شهرمُ ،بخاطرت بَدَم میگن

 

به هیچکیّم دل نمیدم؛هرچی میخوان بذار بگن

 

دور وبرم چه خلوته ،هیچکی سراغم نمیاد

 

انگاری قهرم باهمه، هیچکی ُ این دل نمیخواد

 

حالی نمی پرسی ازم ؛ تو خیلی بی وفا شدی

 

رفیق بی کسیت منم،ساده ازم جدا شدی

 

https://www.academytaraneh.com/3453کپی شد!
796
۲۰