کاغذای باطله

کجا رسیده کار من؟ / که گریه بی اثر شده شبای من بدون تو/با غصه ها سحرشده کاش که به گوشت برسه/خیلی خرابه حاله من دوست ندارم که نو بشه/ بی تو حتی یه ساله من تحمل ندیدنت/دیگه داره ته میکشه تو این هوای بی کسی/ دلم به یاد تو خوشه توفکر تو چی می گذشت؟/که حاصلش فاصله شد تموم نامه هام برات/کاغذای باطله شد از تو حکایت میکنه/ثانیه های بارونی تقویمه من دیگه پره/از روزای زمستونی سواد عاشقیم کمه/تو کار دل مرددم تقصیرقلب سادمه /اینجوری عاشقت شدم توفکر تو چی می گذشت؟/که حاصلش فاصله شد تموم نامه هام برات/کاغذای باطله شد

https://www.academytaraneh.com/3406کپی شد!
953
۲۱