سال نوری

کنار تو ساخته شده قشنگترین روزای من 

چرانفس نمیکشی دیگه توی هوای من

چرا تنهایی منو تو دیگه پرنمیکنی

ازعشق نشونی نداری فقط تظاهرمیکنی

فکر کردی عشق لباسه که به سادگی عوض بشه

هروموقع که خسته شدی دلت ازم دست بکشه

موهای من دیگه سفید ازاین همه دوری شده

فاصله بین من وتو هزار ساله نوری شده

به لحظه های سرد من گرمی دستاتو بده

دوباره آفتابی بشو تو این روزای غمزده

ازدوری تو باهمه با کل این دنیا بدم

بی تو فقط را ه غمو خونه ی اشک وبلدم

دلم واسه گذشته ها لک زده مهربون من

اون همه خاطرات خوب میشه بلای جون من

موهای من دیگه سفید ازاین همه دوری شده

فاصله بین من وتو هزار ساله نوری شده

https://www.academytaraneh.com/3329کپی شد!
943
۱۵