ازت میخوام بمونی

عینک و بردار ازچشات تا گریه هات پیدا بشه

تمومه زندگیه من نزار دلم تنها بشه

بمون تا درمون بکنیم زخمای عشق دوتایی

چیزی عوض نمیکنه تو این شرایط جدایی

حالمو ازاینی که هست دیگه وخیم ترش نکن

ازمانع های رفتنت یکی یکی پرش نکن

با دنیای بدون تو نمیتونم کنار بیام

چیزی به اسم زندگی وقتی نباشی نمیخوام

میون ما به جای عشق غرور خدایی میکنه

مارو داره مسافر شهرجدایی میکنه

چرا همش تو میبینی نیمه ی خالیه منو

به شونه هام تکیه کن و بزن تو قید رفتنو

آبی بزن به صورتت کفشاتو از پا دربیار

چمدون و بزار زمین منو تو بی کسی نزار

با دنیای بدون تو نمیتونم کنار بیام

چیزی به اسم زندگی وقتی نباشی نمیخوام

https://www.academytaraneh.com/3269کپی شد!
1024
۱۶