دروغ (تکس رپ)

شده گاهی وقتا انقدر اعصابت خورد باشه

شده باشه

        کرده باشنش

 که حتی به سیگار روشنت رحم نکنی

بندازیش زیر پاتو تاجائی که جا داره لگد مالش کنی؟

شاید شده

         حتما شده

                   به یقین…!

شده گاهی وقتها می دونی مقصر نیستی و عذر بخوای؟

شاید شده 

         حتما شده 

                   به یقین…!

شاید اما…

میدونی؟! کاش می شد مطمئن شد که دروغ نیست

ممکن نیست

              چون 

                   زیرا

من نیز 

        تو نیز

              ما نیز…!

کاش هیچ نفعی نبود

                        برای هیچ کس

هیچ گاه

            نبود….!!!!

گاهی نه همیشه

نه،همیشه به منافع خود میبندیم دروغ

تا نکند بگیرندش

                 از دستمان….!

ندهیمش از دست….!!

میبندیم دروغ….!!!

کاش نمی شد…

کاش همه ی حیوانات درغگو بودند

تا غصه نخورند که ما “انسان”

تنها دروغ می گوید!!!     میگوئیم!!!!

راستی را نمیا بند       نمیابم     نمیابی!!! من یک دروغ گوئی بزرگم!!!!

حتما        وبا صراحت میگویم!

من مال باخته ام…          بزرگترین ثروتم را     بزرگترین ثروت 

انسان را

من نه به تنهائی با کمک انسان ها از دست دادیم 

من راستی را    ما راستی را   ما از ما دزدیدیم…!!!

حال ماندمو بی راستی با لذت دروغ با حفاظت از منافع…!

سر خوردگیش اول بود    حال شادم که تورا دارم

ای دروغ…!!!

سلام دوستان دوباره میگم من شاعر نیستم

اینم یه رپ خام بود 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3248کپی شد!
1063
۱۷