نینا

ای گل نازم نغمه ی سازم

نازتو نینا بهت می نازم


بجای تارهای چنگ خستم

با گیسوی گیست می نوازم


چشم های خیسم به تمناته

این جون ناقابلم فداته


وقتی که باشه دستت تو دستام

به دلم میگم دنیا باهاته


(نینای نازم، گل نازم

نغمه ی سازم بهت می نازم)


چشمامو وقتی روهم میزارم

به یاد میارم چهرتو یارم


جونمو می زارم پای عشقت

می دونم میدونی دوستت دارم

 

اره دنیامی          اره رویامی         اره تمام ارزوهامیاز این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3170کپی شد!
1019
۲۰