کوچه

میون کوچه تردید

به دلم پا زد و رفت

موج دلواپسی ها رو

تو دلم جا زد و رفت

تو سراب آرزوهاش

سر به صحرا زد و رفت

می تونست نور باشه اما

دل به شب ها زد و رفت

توی سیل اشک چشمام

تن به موجا زد و رفت

دفتر خاطره ها رو

یک به یک تا زد و رفت

به حباب آرزوهام

دست حاشا زد و رفت

با یه قایق شکسته

دل به دریا زد و رفت

رفت و آهنگ وفا رو

با نت لا زد و رفت

روی مهر و عشق و احساس

رنگ غم ها زد و رفت

آخرش تو شعر موندن

دیدی درجا زد و رفت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/30925کپی شد!
730