….

دوست دارم وقتی میای، چشماتُو نقاشی کنم

آسمون چشماتُو، رنگ خود کاشی کنم

توی ساحل نگات، یه بید مجنون بکارم

رد پاهای خدار رُ، روی شن ها بزارم

باور پنجره ها رُ، توی چشمت بکشم

شربت خاطره ها رُ، من از عشقت بچشم

تو حریص خواستن تو، رنگا رُ قاطی کنم

هوس ثانیه ها رُ ، رنگ سرخابی کنم

کوره راه بی عبور رُ، از سر راه بردارم

سه تا نقطه جلوی ، دوست دارم ها بزارم

روی بوم آرزوهام، بنویسم اسمتو

کاشکی میشد عاشقم شی، بشکنم طلسمتو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/40785کپی شد!
838
۵