اشیون خالی

امشب باز هم دوباره
از چشام خون میباره
این دل تیکه پاره
بی تو نداره چاره
بیا با هم بمونیم از ته دل بخونیم
اینها رو خوب میدونیم با هم باشیم جوونیم
فاصله ها رو بردار
قدم به چشمهام بذار
اشاره از تو هر بار
من میمیرم هزار بار
بیا با هم بمونیم از ته دل بخونیم
اینها رو خوب میدونیم با هم باشیم جوونیم
اتیش نزن به جونم
بیا به اشیونم
تو دردی هم درمونم
یاور مهربونم
بیا با هم بمونیم از ته دل بخونیم
اینها رو خوب میدونیم با هم باشیم جوونیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3068کپی شد!
972
۱۶