مرگ

منو ببخش.ببخش منو عزیزم
که خیلی دیر کنار تو رسیدم
کاشکی چشام کور میشدو نمی دید
که جسم بی جونتو من میدیدم
چشاتو واکن عزیزم یه لحظه ببین کی اینجا پیش تو نشسته
یکی که از یه راه دور اومده یکی که واسه تو دلش شکسته
چشاتو واکن که دلم تنگ شده
واسه ستاره های توی چشمات
نه حق نداری اینجوری ببندی
چشماتو رو تموم ارزوهات
اخ بمیرم لبات چقد کبوده چرا نداره دیگه حرفی بامن تورو خدا یه بار دیگه نگام کن تورو خدا یه بار دیگه حرف بزن
چرا تو دستات شده سردو یخی
چه جور باید دستاتو من گرم کنم
قرار نبود دستای تو سرد بشه
تا وقتیکه جون باشه توی تنم
لباس سیاه زوده هنوز بپوشم
زوده واسه ت مرگ اخه تو جوونی
نه رسم عاشقی نبود عزیزم
من بمونم تو پیش من نمونی

اهنگ مرگ باصدای محسن تاجیک اجرا شده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2971کپی شد!
1030
۱۹