سراب

یه قدم تا مقصد

به جدایی باختیم

ما مقصر بودیم

ما دوتایی باختیم

 

یه نفس تا آواز

از نفس افتادیم

به هم عادت کردیم

عشق و از دست دادیم

 

ما به هم بد کردیم

به خود تنهامون

بی هوا جاموندیم

تو شب رویامون

 

آبیه دریارو

یه سرابش کردیم

همه چی عالی بود

ما خرابش کردیم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/27143کپی شد!
2047
۳۹