جن و پری

جن و پری داره چشات

آدم وحیرون می کنی

با اون نگاه نافذت

قلب مو داغون می کنی

.

با عشق دست چندمت

وجودمو دادی به باد

به سیخ کشیدی قلبمو

گذشته رو یادت بیاد

.

غرق شدم توو عشق تو

کردی سرم رو زیر آب

فانوس دریایی بودم

زندگی مو کردی خراب

.

از تو برام چیزی نموند

بجز یه عشق آماتور

تحملت سخته واسم

آدم فروش دیکتاتور

.

خیلی منو عذاب می ده

این عشقای عروسکی

دنیا دوباره پر شده

از آدمای مترسکی

.

اما هنوزم باهاتم

اگه منو باور کنی

اگه بازم با اون چشات

عشق مو شعله ور کنی

https://www.academytaraneh.com/2666کپی شد!
1616
۴۳