خواب

بی تو تو این شبها غصه شده کارم

خوابم نمیگیره دلشوره تو دارم

هرروز تنهایی انگار که یک ساله

می خوام بخندم باز گریه نمیزاره

اینجا برام حتی یه ذره زیبا نیست

دنیا بدون تو انگار دنیا نیست

امروزه من بی تو سرد وغم انگیزه

فصل بهاری نیست هرروزش پاییزه

چترخیالم رو وا میکنم هرجا

تو پیشمی حالا توی همین رویا

دستات چقد گرمه خوابم گرفته باز

خوابم پریشون بود گریه شده اغار

https://www.academytaraneh.com/2656کپی شد!
895
۱۶