کاش میشد برگردی (برای مادر)

« کاش میشد برگردی» برای مادر
نیستی و دلتنگم نیستی ودلگیرم
بی تودارم آروم میسوزم ، می میرم
سختی دنیا رو وقتی رفتی دیدم
قدرتون و افسوس خیلی دیر فهمیدم
کاش میشد برگردن لحظه های باتو
تا بازم می دیدم صورت زیباتو
تا بازم می دیدم اون دل آروم و
اون دو تا چشمای خوشگل و معصو م و
کاش می شد برگردی گریم و باز کنی
ببوسم دستات تو من و ناز کنی
گاهی اشکات و من دزدکی می دیدم
نگرونم بودی من نمی فهمیدم
گاهی وقتا تا صبح پیش من می موندی
با همه احساست لا لایی می خوندی
وقتی می خوابیدم تو نمی خوابیدی
وقتی می خوابیدی خوابم می دیدی
کاش می شد برگردی گریم و باز کنی
ببوسم دستات تو من و ناز کنی
همه احساسم رو از تو دارم مادر
به تو من مدیونم شرمسارم مادر
تو رو می رنجوندم با غرورم گاهی
من پشیمونم از اون همه کوتاهی
گر چه خوب میدونم دیگه خیلی دیره
هنوزم با یادت دل من میگیره
کاش می شد برگردی گریم و باز کنی
ببوسم دستات تو من و ناز کنی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2550کپی شد!
1558
۱۷