رویا

یه کاری کن فقط یکبار

توی تنهای هام جاشی

مهم نیست عاشقم هستی

فقط میخوام که توباشی

 

نمی دونم فقط حسه

یایک رویای بی تردید

ازاینکه گم شدم درتو

یه چیزهای میشه فهمید

 

میشه فهمیدیه جورایی

کسی اومدتوی دنیام

کسی که حتی تصویرش

میادحک میشه توچشمام

 

گاهی اونقدردرگیرم

بااین رویای شیرینم

که هرسمت خیره می مونم

کسی جزتونمی بینم

 

به توفکرمی کنم گاهی

که چشمام خیره می مونه

همه می گن یه دیوونه ام

کسی حالم نمی دونه

 

گاهی تنهایی هم حتی

منوبه سخره میگیره

میگه دلواپس اونی

که ازدستت داره میره

 

یه کاری کن فقط یکبار

توی تنهایی هام جاشی

مهم نیست عاشقم هستی

فقط می خوام که توباشی

https://www.academytaraneh.com/25476کپی شد!
954
۵