ترانه ی ۳۵: توهم عشق

کنار تو روی این تـخـت

شبمون پر نور عشقـه

توی آسمـون پـرّ سـتـاره

 کهکشون غرق سرور عشقه

***

 عشق بازی ما دوتا 

حسرت کل دنیاست

واسه لیـلی و مـجنـونم

اینهمه عشق یه رویاست

***

قلبمو می سپارم بهت

تا با صدات زندش کنی

رد شدن از غم ها رو

واسه من سادش کنی

***

ازت چیزی نمی خوام 

آخه تو عشق منی

واسه کفر این غما

تو خودت بت شکنی

***

بمب اتـمی احساس

توی قـلبم تـرکـیـد

وقتی تو بوسیدی منو

چشمام هیجا رو ندید

***

توی موج سواری حس 

احساس ساحل نداره

اما می ترسم که قلبم

توی این عشق کم بیاره

***

می بـینــی حـالـم رو

چقد این حس زیباست

غرقـم توو وجـودت امـا

وجـودتـم یه رویـاسـت


https://www.academytaraneh.com/2547کپی شد!
1087
۲۵