بی قرار

بی قرار

تو که هستی آروم ندارم 

وقتی نیستی یه بی قرارم

 

این چه حسی یه عزیزم

در دو حال من بی بهارم

 

تا می یام عاشق بمونم 

تو می ری تنها می مونم

 

تا با بی تو خو می گیرم

دوباره می یای کنارم

 

تو من و دیوانه کردی

چطور آرامش بگیرم

 

یا برو دیگه نیا تو

بزار چشمها تو نبینم

 

بوی عطر بوسه ها تو

تو گذشته جا بگذارم

 

یا بمون آسایشم شو

بزار آغوشت بگیرم

 

بخدا قرار ندارم

تو عطش دارم می میرم

 

تو من و دیوانه کردی

چطور فردا رو ببینم

 

ساناز

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/25034کپی شد!
677
۱۲