چی به چشم تو بگم!

یادمه یه روزگاری

عاشقه چشم تو بودم

همیشه طرز نگاتُ

توی شعرام می سرودم

یه دفه چشم تو بد شد

دل شکستن رو بلد شد

منو عشقمو رها کرد

چقدر به من جفا کرد

حالا موندم که برم

چی به چشم تو بگم

***

آخه نفرین که به چشم تو گناهه

گرچه قلبم پر آهه

***

اون دو تا چشم عجیبت

اون نگاهای نجیبت

ندونستم که فریبن

با من خسته غریبن

ندونستم که سرابن

همشون رنج وعذابن

حالا موندم که برم

چی به چشم تو بگم

***

آخه نفرین که به چشم تو گناهه

گرچه قلبم پر آهه

https://www.academytaraneh.com/2472کپی شد!
895
۱۱