وابسته

تو باشی در کنارم . غمی به دل ندارم

ارامش از تو دارم. همیشه در بهارم

اگه تو تنهام بذاری از غصه من میمیرم

اسیر طوفان میشم و همیشه در کویرم

باز

باید امان بگیرم

دوباره جان بگیرم

کام از جانان بگیرم

ناز

تویی ای نازنینم

تو ای زیبا ترینم

عزیز و بهترینم

نمیخوام از دوباره شهاب غم بباره

تو خلوت شبانه چشام بارون بیاره

نمیدونم عکس تو را کی کرده پاره پاره

برای دیدن تو باز پر می کشم دوباره

باز

باید امان بگیرم

دوباره جان بگیرم

کام از جانان بگیرم

ناز

تویی ای نازنینم

توای زیبا ترینم

عزیز و بهترینم

تورا میخوام همیشه . جدایی غم میاره

یاد تو در دل من . امید هر بهاره

باید که با دنیای خود اشتی کنم دوباره

شیشه غم را بشکنم جز این نباشه چاره

باز

باید امان بگیرم

دوباره جان بگیرم

کام از جانان بگیرم

ناز

تویی ای نازنینم

تو ای زیبا ترینم

عزیز و بهترینم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2353کپی شد!
988
۱۳