روز تولد

روز تولد
روز تولد من گفتی یه هدیه داری اما نمی دونستم هدیه گریه میاری
گفتی تمومه هرچی اسمشو عشق گزاشتی راحت و بی بهونه گفتی دوسم نداشتی
غصه دیگه تمومه بغض تو تو گلومه اما دیگه عشق تو برای من حرومه
تو دفتره خاطره با گریه ها نوشتم روز تولد من روز وفات عشقم
تا اشکامو پاک می کنم این سینه رو چاک می کنم
قلبموبیرون می کشم با عشق تو خاک می کنم
خداحافظ نا مهربون تنهایی خیلی بهتره
ارزش نداره واسه تو این لحظه ها سخت بگذره
گناه دل شکستنو به جون خریدی بی وفا
برو ولی اینو بدون نمی گذره از تو خدا
یه روز یکی مثل خودت قلبتو داغون می کنه
غرورتو می شکنه و اشکاتو بارون می کنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/23137کپی شد!
1083
۸