رو همین نقطه .

باید خوشحال باشم آره می دونم

نمیذارم به این آسونیا گم شم

نمیذارم منو از ریشه بشکونی

منم بازیگرم “یادت فراموشم”

باید رو راست باشم با خودم میشه

تو کم کم از مسیر ِ قصه رد میشی

تو یوسف هم که باشی باز میدونم

برای ِ این زلیخا مرد ِ بد میشی

همون روزی که رفتی سخت بارون زد

منو اون بید ِ مجنون باز لرزیدیم

دیگه تو کوچه از تو رد پایی نیست

شاید این روز رو تو خواب می دیدیم

یه روزی باز جامون رو همین نقطه ست

درست اونجا که اشکامو لگد کردی

می دونم برمی گردی و پریشونی

که با این دختر ِ دیوونه بد کردی

باید خوشحال باشم آره می دونم

نمیذارم به این آسونیا گم شم

نمیذارم منو از ریشه بشکونی

منم بازیگرم “یادت فراموشم”

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2019کپی شد!
1244
۳۴