رفتن تو آغاز شده

این منم که دلم به گل نشسته
رویای با تو بودنم دیگه شکسته
رفتن تو آغاز شده
آغاز من پایان شده
سفر تازه ی عمرم
چه زود تموم شده

تو همونی که منو تنها گذاشتی
از دنیا کندی تو رویا گذاشتی
تو همونی که منو به باورم رسوندی
منو از غم گرفتی به عشق رسوندی
با اومدنت منو دیونه کردی
با رفتنت منو ویرونه کردی
حالا من موندمو یه رویایه خالی
بی خبر از اینکه الان کجایی

این منم که دلم به گل نشسته
رویای با تو بودنم دیگه شکسته
رفتن تو آغاز شده
آغاز من پایان شده
سفر تازه ی عمرم
چه زود تموم شده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/19830کپی شد!
948
۹