صد سال تنهایی

این روزها خیلی کلافه ام

روزو شبام دلگیر میشن

این روزها از دوریه تو

آئینه ها هم پیر میشن

این روزها صد ساله پیرم      این روزها صد ساله خسته

صد ساله تنهایی رفیقم         صد ساله چشمام پینه بسته

تو دور میشی از تمامه هر      چی به من نزدیک میشه

راه رسیدن تا تو داره            تو چشم من باریک میشه

با اینکه از قلب تو دورم               اما هنوزم بی قرارم

پاهام سمت جاده میرن             یک عمر تا تو راه دارم

دس میکشم رو خاطراتت        بغضی که دست غم سپردت

رو چشمهایی که یه لحظه           خوابش گرفت و باد بردت

تو دور میشی از تمامه           هر چی به من نزدیک میشه

راه رسیدن تا تو داره              تو چشم من باریک میشه

https://www.academytaraneh.com/1807کپی شد!
1295
۴۴