بارون

(بارون)

چیکه چیکه دونه دونه

قطره قطره داره نم نم

بارون از ابرا می باره

ذره ذره مثل شبنم

بوی تفتیده خاک ـ

کوچه پیچیده همه جا

خاطرات کودکی ها

دیگه هرجا شده پیدا

بچگی ها خاله بازی

مشق عاشقی ما شد

با یه چشم به هم گذاشتن

سرنوشت ما جدا شد

دوتا چشم و دو تا ابرو

روی پنجره کشیدم

از توی چشمای خیسش

زیر بارون تو رو دیدم

چیکه چیکه دونه دونه

داره از چشام می باره

بارون اشکای حسرت

تو رو یاد من می یاره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1686کپی شد!
1047
۱۸