اسیر

عکساتو ور دار وببر خاطره ها مال خودت

این دل نا تمومتم ببر به دنبال خودت

بذار که روزا واسه من روزای تنهایی بشه

بذار که سهم من فقط یه بغض هر جایی بشه

به جای حرفام تو گلوم یه بمب ساعتی بذار

توی همه ترانه هام یه عشق لعنتی بذار

برنده ی همیشگی به تو نیازی ندارم

یه عمره باخته م و دیگه خیال بازی ندارم

بذار بهت بگم دلم هیچ روزی تنگت نمیشه

شیشه ی چشمام عاشق چشمای سنگت نمیشه

بذار بهت بگم دیگه منتظرت نمی مونم

سراغی از غزل نگیر که شاعرت نمی مونم

برو برو نیگام نکن دیگه اسیرت نمی شم

شقایق شکفته تو قلب کویرت نمی شم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1640کپی شد!
791
۱۷