گهواره

«گهواره»
دیگه گریه نکن ماهم!
کی می دونه چی در پیشه
آخه با گریه این روزا
مگه چیزی عوض میشه؟
دیگه گریه نکن ماهم!
منم اینجا دلم خونه
یه بارم تلخی یِ قصّه
بذار ما رو بخندونه
دل ابری تر از بغضُ
بذار از پیله بیرون شه
به جای گریه این روزا
بذار حرفات بارون شه
تو این روزا که از هر چی
داره میباره دلتنگی
حقیقت اینه منکر شی
حقیقت داره دلتنگی
حقیقت اینه که دنیا
پُر از تصویر وارونه
واسه هر کی هنوز خوابه
مثِ گهواره می مونه
حقیقت قصّۀ تلخه
یه نسله که نفهمیده
یه عمر بی خنده سر کرده
یه عمر با گریه خوابیده
دیگه گریه نکن ماهم!
منم اینجا دلم خونه
یه بارم تلخی ی ِقصّه
بذار ما رو بخندونه
مهرداد سپهری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1603کپی شد!
901
۱۴