اشتباه شیرین

می خواستم بدونی چراغ اتاق / واسه شب بخیر گفتنت روشنه

پر از اشک و خیسه هنوز بالشم / واسش سخته از یاد بردنت یک شبه

هنوز وقتی گوشیم زنگ میخوره / یه حسی بهم میگه شاید توئی

ولی حیف اشتباهی شده / دلیل این اشتباه شیرین توئی

باید کم کم از یاد بری خوب من / که این واسه ی هردومون بهتره

داره خاطراتت منو میکشه / باید عکست از آلبومم حذف بشه

 فراموش کردن عشقمون / سخت ترین لحظه ی عمرمه

خداحافظی آخرین راهه توست / که پایان این قصه ی مبهمه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/15575کپی شد!
1028
۳۸