چه زیبایی گل نازم …!

صدای نبض دستامه شکوه لحظه ی دیدار

برای از تو گفتن ها میون بازی گیتار

نت موسیقی آهنگ : صدای هق هق بارون

صدای گم شدن در عشق، میون صفحه ی کارون

چه زیبایی گل نازم ،

شبای آشنایی رو که من با گریه دمسازم

بیا خوبم که من بی تو ،میون مرگ و احساسم

تموم زندگی رو من، فقط با عشق میسازم

میون صفحه ی این شعر،دلی از عشق میخونه

دلی که ساده و خسته اس،دیگه تنها نمیمونه

حالادستاش پر شبنم، پر از عطر گل پونه

برای قصه ی این عشق ، داره لالایی میخونه

https://www.academytaraneh.com/1487کپی شد!
1034
۲۷