این لحظه های بد

اون لحظه که میری/دنیا چه دلگیره
این وحشت دوری/حالم رو می گیره
بی تو دلم هر شب /با مرگ هم آغوشه
تو غربتش صدبار/تا صبح میمیره
حتی تو بیداری/کابوس می بینم:
دست کسی انگار/دستاتو می گیره!

این لحظه های بد/حالم رو بد کرده
راه نفس هامو/یک چیزی سد کرده
جای تو زانومو/ بازم بغل کردم
جای تو تنهایی/جامو بلد کرده
هرچی که می گردم /تنهایی همرامه
حسّی منو انگار/حبس ابد کرده

https://www.academytaraneh.com/1435کپی شد!
951
۱۱