راز

دارم لنز میزارم توی جفت چشام

دیگه قید رنگ سیاهو زدم

نگاه کن دیگه چشام آبیه

نگو در قیاس با یارت بدم

تو که چشم نداری ببینی منو

لنزم رو ببین که رنگش عالیه

منو لنزام میخوایم تماشات کنیم

چقدر جای تو پیش ما خالیه

از یاد بردی چشمای شرقی من

یه دریای غربی به روت بازه

چی میشد عاشق من باشی

حق داری مرغ همسایه غازه

زدی دل به دریا و عاشق شدی

پی یاره غربیت رفتی از وطن

دارم دریا زده میشم از چشام

باید در بیارم این لنزارو من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/13845کپی شد!
962
۴۷