طلاق

طلاق

نه من دس بلند کرده بودم بهش

نه نازک تر از گل شنیده ازم

یه چند ماهیه از خودش دوره و …

یه چند ماهی می شه بریده ازم

نه کج رفته بودم ، بگه دودیه

نه هیزم ، بتونم که پستی کنم

رفیقی که اصلا … بپرسین ازش !

که این خونه رو خرج مستی کنم !

ببین من واسه سقف این زندگی

زمین و رو دوشم کشیدم بفهم

زمین و زمانم بدوزی به هم

طلاقت نمی دم ، نمی دم ، بفهم

وکیلش یه کم نادرست پیششه

می خوان پای هم عشقمو پس بدن

کسی دیده پای یه پرونده ای  

وکیل و موکل بهم دس بدن ؟!!!

طلاقش نمی دم ، مگه روبروم

توو چشمام از عشقم شکایت کنه

یا دست وکیلش رو با حس عشق

بگیره توو دستش ، خیانت کنه !

ببین من واسه سقف این زندگی

زمین و رو دوشم کشیدم بفهم

زمین و زمانم بدوزی به هم

طلاقت نمی دم ، نمی دم ، بفهم

****

تقدیم به دوست شاعر و عزیزم ” آیدین قره باغی ”

که این روزها زندگی اش زیادی شبیه این ترانه شده ست !!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/13205کپی شد!
2018
۱۰۲