دیوار

نمای کاغذ(ه )دیواریه ما

پر از گل بوته های یاسمینه

بجز دیوار رویایی ندارم

تمومه دلخوشیه من همینه

پرستوهای قاب(ه )روی دیوار

به من گفتن دوباره بر می گردی

ولی ساعت که رو دیوار خوابه

ندا میده که خیلی وقته سردی

تمومه روزهایی که نبودی

به این دیوار(ه)خسته خط کشیدم

همش خورشید می تابه به دیوار

ولی من سایه ای از تو ندیدم

شبه ,دنیا سیاه(ه) ,مثل دیوار

دیگه گل بوته های یاس مردن

گمونم که پرستوهای توو قاب

خیالت رو از این دیوار بردن

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/13013کپی شد!
1417
۸۸