تنهایی

من به تنهایی رسیدم,که از خودم بریدم
نه دیگه نمیتونم,دارم میبینم که میمیرم
دیگه رنگم کبوده مثل جنازه میشم
نه دیگه نمیتونم به آخرش رسیدم

اگه میدونستم این اخر راهه
نمیرفتم به  مسیر بی راهه
جاده هاش همه سبز بود
گول خوردم نمیدونستم سرابه

من به قلبم اعتماد کردم
تو از من سو استفاده کردی
رنگ قلبت سیاه بود
حالا قلب منم سیاه کردی

کاش تو  فقط  یه سراب باشی
مثل شیشه ی گرم شراب باشی
با نوشیدنت جون تازه بگیرم
نه اینکه حالت بد مستی بگیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/12680کپی شد!
1122
۱۲