قلب گیج

غریبـه می شـم این روزا ، کـه تنـها بودنـم بس نیست
شـاید ایـن آشـنا بودن ، همیـشه کار هــر کس نیست
دارم میـرم توو تنهــایی ، که از دلشوره هام کــم شه
شـاید روزی تو باعث شی ، که قلب گیجـم آدم شه . . .

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/11703کپی شد!
862
۱۳