گه‌گاهی دوخط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز... وای بر من، گر تو آن گم‌کرده‌ام باشی...

۲ سه‌بیتی…

«مینی‌مال‌شعر» تک‌درخت

(۱) «فضل پدر»

وقـتـی پـدرِ تـو بـوده فـاضـل
از فضل پدر نگشتتت حاصل؟!/
آدم ز چه رو به یک خطا کرد
تا خـاتم خود دچار مشکل؟؟/
پـاداش یـکـی، جـزا بـه عـالـم!
این است خدای حق عادل؟؟؟/

(۲) «پـر.. پـرِ.. پـربـاز»

غنچه‌ای بودم سراسر اشتیاق
نیمه‌ی نشکفته‌ام صد راز شد/
از همان روزی که رفتی بی‌خبر
قـصّـه‌ی پـژمـردنـم آغـاز شـد/
بال رفتن مـاندو هجرت از خـودم
سـرنـوشـتم پـر.. پـرِ.. پـربـاز شـد/

 

(بیشتر…)

https://www.academytaraneh.com/115930کپی شد!
76
۴

درباره‌ی حمید اسم خانی

https://www.academytaraneh.com/author/takderakht/ /یک زمانی بود خودهای حقیقی در دل خود داشتیم بس به ذهن خویش کدهای مجازی کاشتیم.. .... این دومین پروفایل بنده است، چرا که رمز و راز پروفایل قبلی ام را فراموش کردم و پیدا نشد که نشد... https://www.adinehbook.com/gp/product/6009030163 https://www.aparat.com/v/ia2SO .