پیغمبرم

پیغمبرم اعجاز کم دارم

تو بابلی  پایان رویاهام
من کوروشم  آغاز کم دارم
می خوام بیام تا فتح قلب تو
میخوام بیام  سرباز کم دارم

پیغمبرم  پیغمبر  عاشق
معراج من  تا عمق چشمهاته
من اول هر آیه ی قرآن
اسم تو رو  چون  راز  کم دارم

لبخند تو  مهر خداونده
امضای این  رسالت  پیره
تایید کن تا ماهو  بشکافم
تایید   کن   اعجاز  کم دارم

آزاد میشم  هر زمانی که
دور تن من  پیله می بندی
آزاد کن  منو  تو آغوشت
پروانه ام    پرواز  کم  دارم

مثل هوا  توی نفسهامی
مثل خدا  هر جای دنیامی
تو   هر دقیقه  پیش چشمهامی
اما   تو رو  من  باز   کم  دارم

من یک رسول عاشقم اما
برای من تو معجزه هستی
با من بمان با من بمان  ای عشق
پیغمبرم… اعجاز  کم دارم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/115182کپی شد!
81