بارون که میزنه

بارون که میزنه

بارون که میزنه عاشق شدن کمه / دست منو بگیر بازم جلو همه
بارون که میزنه از ما به من بگو / تصویرمو بکش در حال جست و جو

اقرار اولم انکار آخرت / من می‌رسم به تو در اوج باورت
رویای من تویی فردای من تویی / با هر ترانه ای معنای من تویی
هر شب برای من از عاشقی بخون / بازم نفس بکش تو جای هردومون

بارون که میزنه چشمات قشنگ تره / لبخندتم منو تا گریه می بره
بارون که میزنه عطر عقاقیا / میپیچه تو فضا دنبال من بیا

اقرار اولم انکار آخرت / من می‌رسم به تو در اوج باورت
رویای من تویی فردای من تویی / با هر ترانه ای معنای من تویی
هر شب برای من از عاشقی بخون / بارون زده بیا همراه من بمون

https://www.academytaraneh.com/115024کپی شد!
112
۲
۱