بارون که میزنه

بارون که میزنه

بارون که میزنه عاشق شدن کمه / دست منو بگیر بازم جلو همه

بارون که میزنه از ما به من بگو / تصویرمو بکش در حال جست و جو

در جست و جوی تو زیباترین من / هرجا برم تویی قلب زمین من

اقرار اولم انکار آخرت / تو سرپناهمی من اوج باورت

هرشب برای من از عاشقی بخون / بارون که میزنه همراه من بمون

بارون که میزنه عاشق ترینتم / بی سرزمین بشی من سرزمینتم

بارون که میزنه چشمات قشنگ تره / این خنده‌ها منو تا عرش میبره

هرجا بگم که من شاید ببینمت / بارون که میزنه باید ببینمت

اقرار اولم انکار آخرت / تو سرپناهمی من اوج باورت

هرشب برای من از عاشقی بخون / بارون که میزنه همراه من بمون

https://www.academytaraneh.com/115024کپی شد!
296
۲
۱