ماهو میخوام از رود شب بگیرم

ماهو میخوام از رود شب بگیرم

ماهو میخوام از رود شب بگیرم

ماهو میخوام از رود شب بگیرم
دلم میخواد که از تو لب بگیرم
دلم تپش های شبانه میخواد
بوسه ی گرم عاشقانه میخواد
هوای تازه التهاب تازه
در عمق آغوش تو خواب تازه
نفس بده به جسم نیمه جونم
تب تو فریاد تو استخونم
در قفس تن تو یک عقابم
بذار رو کوه شونه هات بخوابم
گرمی بوست از تبار خورشید
رود تن تو جای غسل تعمید
دستای من قصیده ی نوازش
دست تو فصل بی دریغ خواهش
به تو نیازم مثل شب به نوره
ماهی قلب من اسیر توره
هر نفست یه شعر عاشقانه
آغوش تو وسعت یک جهانه
امید پردلی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/114996کپی شد!
135