قفس تو

قفس تو

پرنده ام پرنده ای که میخواد اسیر تور نفس تو باشه

پرنده ام
پرنده ای که میخواد
اسیر تور نفس تو باشه
پرنده که دلش میخواد رها شه
دلم میخواد تو قفس تو باشه
ستاره ام
ستاره ای که هر شب
تو شب باور تو می درخشه
ستاره که دوست داره روشنیشو
به روشنای چشم تو ببخشه
نفس کشیدن تو شعر نابه
واسه تمام پرسشا جوابه

تو لحظه لحظه های بی قراری
عطر نفسهای تو بوده جاری
دلم غبار پشت شیشه میخواد
تن تکیده ام یه تیشه میخواد
یه خرمنم
میخوام که شعله ورشم
میخوام به ابر بوسه ی تو تر شم
ای که سکوتت پر از هیاهوست
شیر دلم اسیر دست آهوست
شهادت گل به گلوله ی باد
شهادت من تو نگاه جلاد
امید پردلی

https://www.academytaraneh.com/114921کپی شد!
351
۸
۱