زخم رفیق با تنم

زخم رفیق با تنم

زخم رفیق با تنم زخم تو هم نفس تره

زخم رفیق باتنم
زخم تو هم نفس تره
هرچی رهاترم کنی
برای من قفس تره
کنار گرگر تنت
وقت ترانه سازیه
چشم تو از مهمترین
قاعده های بازیه
مثل یه جنگل که میخواد
یه باره شعله ور بشه
درخت سبزی که میخواد
طعمه ی یک تبر بشه
منم یه ماهی که میخواد
اسیر تور تو بشه
بذار که کوچه ی دلم
پرازعبورتوبشه
زخم بزن که زخم تو
مرهم زخم کاریه
ای که شراب شعر من
از نفس تو جاریه
امید پردلی

https://www.academytaraneh.com/114804کپی شد!
379
۶
۲