دندون شیری

آی بچه ای که رفتی به اول دبستان

یه سال بزرگ تر شدی بودی تو کودکستان

یادمیگیری شمردن نوشتن الفبا

خوندن قصه هاو شمردن تاصدتا

دندونای سفیدت اروم اروم لق میشن

یکی یکی میفتن اما قشنگ تر میشن

وقتی که تو میخندی دندوناتم میخندن

فضولو شیطون میشن از صبح تا شب میرقصن

پفک اجیل شکلات باید که کمتر باشه

توسبد خوراکیت بهتره که نباشه

بازبون شیرینت به دندونات نیش نزن

صاف در بیان عزیزم راهشونو کج نرن

دندونای سفید و مرتب و با ریشه

اما فراموش نشه مسواک شب همیشه

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/114547کپی شد!
520
۴
۱
۱