جای همیشگی توی مترو

توراه برگشتنم از زندگی

هزار دفعه باز تو رو برمیگردم

سزاوتر از اب به جاری شدن

سردتر از خاکه عاشق منم

سهم من از خیابونای این شهر

بوسه ای شد که گفتی اخرینه

جای همیشگیمون توی مترو

نیمکتاشم هنوز بوی تو میده

اشکای من یه اهه تو زندگیت

که بی هوا دلت هوایی میشه

بارون زدست خشت خشته دستای من

عاقبت عشق منو تو اینه؟

میبینم تو رو از دور که داری میخندی

دلم واسه خنده های تو میره

میدونم این خنده ها مال من نیس

سهم دل دیوونه من اینه

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

مژگان نخعی
منبع
185
۱۱
۱
۱