هجرت

هجرت

هجرت از خاک قدیمی
آخر قصه ی ما نیست
گرچه دوریم از قبیله
قلب ما ولی جدا نیست

اینجا صد سال هم بمونیم
یه غریبه ایم همیشه
هیچ کجای شهر غربت
واسه ما خونه نمیشه

*اگه حتی خونه ی ما
یه سراب بی نشونه س
خونه هر چی باشه خوبه
خونه هر چی باشه خونه س

گرچه از تموم خونه
یه چراغ خسته مونده
گرچه توی دستای شب
گلهای شکسته مونده

ای عزیز هم قبیله
خاطره ها رو نگه دار
من و تو یه همصداییم
این ور و اون ور دیوار…

* اگه حتی خونه ی ما
یه سراب بی نشونه س
خونه هر چی باشه خوبه
خونه هر چی باشه خونه س

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

74
۱