کنارتم

کنارتم

تو دل دادی به من یک روز
من قلبم رو بهت دادم
قول دادیم پشت هم باشیم
من روی قولم ایستادم

تو چشم من همون ماهی
که عمرم پا به پاش سر شد
همون کوه بلندی که
فقط موهاش سفید تر شد

(کنارتم من با اینکه لبهات بدونه حرفه کنارتم من
کنارتم من حالا که موهات سفید برفه کنارتم من)

نمی گم خیلی آسونه
ما با تقدیر درگیریم
ولی ما با همیم با هم
بازم تا آخرش می ریم

همین که با منی خوبه.
اگر چه توی یک بن بست
مهم نیست چیزی غیر از تو
مهم نیست آخرش چی هست

(کنارتم من با اینکه لبهات بدونه حرفه کنارتم من
کنارتم من حالا که موهات سفید برفه کنارتم من)

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

72
۱