بخند

بخند

بخند تا هوا بوی بارون بده
بخند تا کنارت نفس می کشم
تو آغوش تو خواب میرم ببین
تو آغوش تو غرق آرامشم

من از کل دنیا به این راضی ام
خودم رو تو چشمات پیدا کنم
سرم رو بذارم روی شونه هات
جهانو کنارت تماشا کنم

من از وسعت آسمون و زمین
به جغرافیای تنت قانعم
من از کل دنیای بی انتها
به گلهای رو پیرهنت قانعم

همین که کنار تو بیدار شم
همین که کنار تو میرم به خواب
همین که برای شب سال نو
یه مشت دونه گندم بریزی تو آب

کنار تو خوبم تو هر حال بد
به فردای بعد از تو شک می کنم
تو دنیای بی انتهای منی
به دنیای بعد از تو شک می کنم

من از کل دنیا به این راضی ام
خودم رو تو چشمات پیدا کنم
سرم رو بذارم روی شونه هات
جهانو کنارت تماشا کنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

98
۴