تنها شدن

تنها شدن

چه فریادی گلومو خون گرفته

چه فریادی
گلومو خون گرفته
چه ابری
چشممو بارون گرفته
چه دردی
در تنم غوغا گرفته
کدوم لحظه
منو از ما گرفته
کدوم باد
عطر موهای تو رو برد
کدوم باد
آرزوهای تو را برد
کدوم بوسه
کدوم شب
عاشقم کرد
کدوم غصه
اسیر هق هقم کرد
چه زیبای غزلپوشی
تو بودی
چه آغوشی
چه آغوشی
تو بودی
چه فصل تازه ای
پیراهنت بود
چه شور هم صدایی
درتنت بود
شبی که دست ما
از هم جدا شد
دل من باشکستن
همصدا شد
تو را گم کرده
دست بی قرارم
کجایی ابر من
می‌خوام ببارم
ببارم
روزهای بی کسی رو
ببارم
زخم این دلواپسی رو
ببارم
فکر با تو ما شدن رو
ببارم
لحظه ی تنها شدن رو
امید پردلی

https://www.academytaraneh.com/113922کپی شد!
590
۵
۳